Parafia Św. Antoniego w Dąbrówce Małej

Ogłoszenia parafialne

15 listopada 2015 r.

— Uroczystość Poświęcenia Kościoła —

Obecna niedziela

Dziś przeżywamy w naszej parafii Uroczystość Rocznicy Poświęcenia naszego parafialnego kościoła. W tym dniu pamiętać chcemy w szczególny sposób o wszystkich fundatorach, budowniczych oraz dobrodziejach naszej świątyni.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy.

 • o godz. 16.30 – nieszpory świąteczne
 • o godz. 17.00 – Msza św. wieczorna

Poniedziałek

 • o godz. 15.30 – katecheza dla dzieci od 3 do 5 lat
 • o godz. 17.00 – katecheza dla dzieci przygotowujących się do Wczesnej Komunii św.

Wtorek

wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej

Środa

wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

 • od godz. 18.00 – czynna  będzie w kancelarii Poradnia Życia Rodzinnego
 • o godz. 19.00 – katecheza dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

Czwartek

 • o godz.  8.00 – Godzina Święta (adoracja Najświętszego Sakramentu)
 • o godz. 16.30 – do sakramentu pokuty zapraszamy uczniów klas I i II gimnazjum
 • o godz. 17.00 – Msza św. szkolna, na którą zapraszamy wszystkie dzieci

Piątek

wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

 • po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
 • po nabożeństwie – spotkanie formacyjne w grupach kandydatów do bierzmowania

Sobota

wspomnienie Ofiarowania NMP

 • o godz. 17.00 – nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych (w kaplicy)
 • od godz. 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

Niedziela

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Jest to patronalne święto Archikatedry w Katowicach.

 • o godz. 15.00 – dzień skupienia dla narzeczonych
 • o godz. 15.30 – Msza św. z obrzędem udzielania sakramentu chrztu św. i w intencji rocznych dzieci ze specjalnym błogosławieństwem dla tych dzieci i ich rodziców. Roczne dzieci prosimy zgłaszać w kancelarii
 • o godz. 16.30 – nieszpory
 • o godz. 17.00 – Msza św. wieczorna

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na budujący się  kościół w Maciejkowicach.

Ogłoszenia dodatkowe

Dzieci zapraszamy do świetlicy w domu katechetycznym: w poniedziałek od godz. 15.30 i we wtorek od godz. 16.30

Parafia nasza organizuje autokarową pielgrzymkę Śladami Świętych Pańskich w dniach od 16 do 22 sierpnia 2016 r. W planach odwiedzimy: Mariazell, Riese, Wenecję, Asyż, Cascia, Rzym, Watykan, Sienę i Padwę. Zapisy w kancelarii lub bezpośrednio u ks. Łukasza. Szczegółowy plan pielgrzymki znajdziemy w Posłańcu oraz w gablotkach.

Wychodząc z kościoła można nabyć kalendarz parafialny na 2016 rok i lampiony roratnie.

W przyszłą niedzielę można będzie nabyć kartki świąteczne, opłatki i świece wigilijne.

Zachęcamy do lektury czasopism religijnych. Polecamy „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” „Różaniec”, naszą gazetkę parafialną „Posłaniec św. Antoniego” i cotygodniowe „Wiadomości Parafialne”.

Wszystkim drogim Parafianom oraz Gościom życzymy błogosławionej niedzieli.


 

SŁOWO BISKUPÓW DIECEZJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE TROSKI O JAKOŚĆ POWIETRZA

Bracia i Siostry!

Jako pasterze diecezji położonych na terenie województwa śląskiego zwracamy się do was w ważnej sprawie społecznej. Dotyczy ona każdego z nas. Chodzi o negatywne zjawisko tzw. niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z kotłowni węglowych oraz domowych pieców grzewczych, powodujących zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym.

Bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego, przekraczające czasami wielokrotnie określone normy, występują w całym regionie w sezonie grzewczym, zwłaszcza podczas niekorzystnych warunków meteorologicznych, związanych z bezwietrzną pogodą, brakiem opadów atmosferycznych, a także podczas niskich temperatur. W przypadku naszego województwa duży wpływ na jakość powietrza ma również największa w skali kraju gęstość zaludnienia, która powoduje niebezpieczne stężenie pyłów emitowanych z domów usytuowanych w gęstej zabudowie. Przyczynia się również do tego intensywny ruch samochodowy.

Główną przyczyną zanieczyszczeń jest emisja niebezpiecznych substancji chemicznych z indywidualnego ogrzewania budynków. Ten stan dotyczy również dużych miast ze starą, wielorodzinną zabudową mieszkaniową. Jest konsekwencją spalania materiałów opałowych złej jakości, w paleniskach o niskich parametrach energetycznych. To powoduje, że od października do kwietnia jakość powietrza ulega znacznemu pogorszeniu, a obecność pyłu zawieszonego w atmosferze działa negatywnie, przede wszystkim na człowieka. Jak informują lekarze i naukowcy, prowadzi do chorób układu oddechowego i krążenia, zaś zawarte w nim związki chemiczne są rakotwórcze.

Stajemy więc przed poważnym wezwaniem, polegającym na podjęciu wspólnych działań, których celem jest radykalna zmiana jakości powietrza, którym na co dzień oddychamy. Opracowane i realizowane przez samorządy plany likwidowania tzw. niskiej emisji trzeba już dzisiaj wzmocnić ekologicznym rachunkiem sumienia. Wzywa nas do tego nie tylko papież Franciszek w encyklice „Laudato si”, ale także zdrowy rozsądek i wola przestrzegania Bożych przykazań, zwłaszcza przykazania: nie zabijaj! Powietrze powinno być oczyszczone z efektów ludzkiej lekkomyślności, szczególnie teraz w okresie grzewczym, kiedy niefrasobliwie spala się w piecach m.in. śmieci, odpady i przedmioty plastikowe. Nie wolno, ogrzewając mieszkanie lub dom, przyczyniać się do „małych katastrof ekologicznych”. Odejście od takiego postępowania będzie wyrazem troski o nasze zdrowie i wczesną profilaktyką, zapobiegającą licznym chorobom. Od naszej świadomości i odpowiedzialności zależy, czy powietrze w miejscowości naszego zamieszkania i całego regionu będzie służyło naszemu zdrowiu.

Drodzy Diecezjanie! Mieszkańcy województwa śląskiego!

Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją także ekonomiczne przyczyny opisanych wyżej zjawisk. Wielu mieszkańców naszego województwa – mimo najlepszej woli – nie stać na wymianę pieców grzewczych na bardziej ekologiczne i zakup lepszej jakości węgla. W tym zakresie oczekujemy skutecznego wsparcia. Poszczególne samorządy dotują już instalację ekologicznych źródeł ciepła. Potrzebne są jednak ogólnopolskie, rządowe rozwiązania systemowe. Z tym łączy się likwidacja trudnych do pokonania barier biurokratycznych oraz opracowanie innych form pomocy. Bardzo liczymy na to, że przepisy państwowe i samorządowe będą uwzględniać sytuację ekonomiczną tych, których nie stać na zakup nowego pieca lub jego modernizację, a także na nabywanie węgla lepszej jakości lub innego, proekologicznego opału.

Raz jeszcze prosimy, podejmijmy wszyscy działania na rzecz wspólnego dobra, jakim jest zdrowe i czyste powietrze. Zachęcamy władze samorządowe miast i gmin naszego województwa do radykalnego działania w tym zakresie.

Bracia i Siostry!

Wiek XXI, jak i poprzedni, możemy określić cywilizacją ciepła. Aby je uzyskać, musimy za nie płacić wysoką cenę. Niestety, często na skutek emisji pyłów i szkodliwych substancji do atmosfery płacimy za ciepło uszczerbkiem na własnym zdrowiu. Nadszedł czas, abyśmy się zmierzyli z tym wezwaniem i wspólnie zadbali o nasz wspólny dom.

Bądźmy obrońcami środowiska naturalnego, a nasz ekologiczny wysiłek niech błogosławi Ten, który powierzył człowiekowi – dobremu rządcy całą ziemię. Niech nasze wspólne działania w „trosce o wspólny dom” błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty!

Podpisali:

†Andrzej Czaja
Biskup Opolski

†Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

†Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

†Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki

 

 

Archiwum ogłoszeń

— Rok 2020 —

— Rok 2019 —

— Rok 2018 —

— Rok 2017 —

— Rok 2016 —

— Rok 2015 —

— Rok 2014 —

— Rok 2013 —

— Rok 2012 —

— Rok 2011 —

— Rok 2010 —

— Rok 2009 —